Uw (eerste) afspraak / algemene Informatie

Uw (eerste) afspraak / algemene Informatie

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem.

Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken.

Bij uw eerste afspraak neemt u mee naar de praktijk:
  • De verwijzing van de arts (indien u door een arts verwezen bent)
  • Uw verzekeringspasje van uw ziektekostenverzekeraar.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Handdoek.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, wordt - indien nodig - binnen de praktijk voor elkaar waargenomen tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Hygiëne

Op de behandelbanken liggen hoezen en handdoeken die dagelijks verschoond worden. U kunt ook uw eigen handdoek meenemen om tijdens uw behandeling op de bank te leggen. Er zijn handdoekenvakjes beschikbaar om uw handdoek in de praktijk te bewaren tijdens uw behandelperiode. Op deze wijze kunnen wij u op de meest hygiënische manier behandelen, met inachtneming van het milieu. Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie, het KNGF. Vanuit de KNGF wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Door middel van na- en bijscholing volgen wij de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie op de voet en werken wij continu aan het verhogen van de kwaliteit van onze behandelmethoden.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het reglement is in de praktijk ter inzage.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken

Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Route naar fysiotherapie Praktijk Planetenbaan Bilthoven