Verzekering en tarieven

De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, zo kunnen vergoedingen rechtstreeks worden afgehandeld. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Komt u hier niet uit, dan kunt u ook informeren bij onze fysiotherapeuten. Houdt u hiervoor uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Als u besluit rechtstreeks naar de ons te komen, dan voeren wij eerst een zogenaamde "screening" uit. Dit betekent dat wij eerst vaststellen of u bij ons aan het juiste adres bent.

TARIEVEN*

 • Zitting fysiotherapie                                                            € 39,00

 • Zitting kinderfysiotherapie                                                 € 50,00

 • Zitting manuele therapie                                                     € 47,50

 • Zitting oedeemtherapie                                                       € 50,00

 • Zitting oefentherapie Cesar                                                € 50,00

 • Lange zitting bij complexe zorg                                         € 45,00

 • Intake, onderzoek en screening (= eerste behandeling) € 47,50

 • Intake en onderzoek na verwijzing                                    € 42,50

 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                          € 59,00

 • Instructie/overleg met ouders van patiënt                       € 37,50

 • Eenmalig (kinder)fysiotherapeutisch rapport                  € 29,00

 • Toeslag aan-huis behandeling                                           € 10,00 

 • Niet nagekomen afspraak (2)                                            € 39,00


*Deze tarieven zijn van toepassing indien uw behandeling niet rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed wordt.

Tarieven kunnen verschillen van het tarief dat bij uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd.

Voor verzekerde zittingen gelden de contractafspraken met de betreffende verzekering.

Praktijk Planetenbaan heeft geen contract met:

 • Zorg en Zekerheid
 • Just

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de behandelend fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Route naar fysiotherapie Praktijk Planetenbaan Bilthoven